Register- och sekretesspolicy

Detta är Oy Padelton AB:s register och dataskyddsförklaring i enlighet med personuppgiftslagen (avsnitt 10 och 24) och EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Beredd 1.3.2121. Senast ändrad 3.3.2021.

1. REGISTER UPPRÄTTHÅLLAREN

Oy Padelton Ab
Fabianinkatu 4 B 14, 00130 Helsingfors
info@padelton.fi

2. KONTAKTPERSON SOM ANSVARAR FÖR REGISTRERINGEN

Fredrik Dow, freddy@padelton.fi, +358 40 8010055

3. REGISTRERINGSNAMN

Padeltons kundregister

4. SYFTE MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kommunicera med kunder, upprätthålla en kundrelation och marknadsföra sig själv eller tillsammans med en partner.

5. INFORMATIONSINNEHÅLL I REGISTRET

Den information som lagras i registret kan innehålla: personens namn och kontaktinformation, information som tillhandahålls av kunden, information relaterad till kundrelationen och avtalsförhållandet, annan information relaterad till kundrelationen och beställda tjänster, teknisk information relaterad till användning av tjänsten och information som samlas in av analys- och reklamcookies.

Oy Padelton Ab använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användarupplevelsen. Cookies är små textfiler som skickas till en användares dator och lagras där på webbläsarens begäran. Du kan vägra cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare.

6. REGELMäSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Informationen som lagras i registret erhålls från kunden, t.ex. meddelanden som skickas via webbformulär, e-post, telefon, via sociala medietjänster, kontrakt, kundmöten, cookies och andra medel där kunden avslöjar sin information.

7. ÖVERFÖRINGAR OCH ÖVERFÖRINGAR AV REGELMÄSSIGT DATA UTANFÖR EU eller EES

Informationen lämnas inte regelbundet ut till andra parter. Informationen kan publiceras i den utsträckning som avtalats med kunden.

Informationen i registret kommer inte att överföras utanför EU eller EES.

8. PRINCIPER FÖR REGISTRETS SKYDD

Registret ska hanteras med vederbörlig omsorg och informationen som behandlas av informationssystemen ska skyddas på ett tillräckligt sätt. När registerinformation lagras på internetservrar hanteras den fysiska och digitala säkerheten för hårdvara på ett tillräckligt sätt. Den registeransvarige ska se till att de lagrade uppgifterna, liksom åtkomsträttigheterna till servrarna och annan information som är kritisk för säkerheten för personuppgifter, behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning den innehåller.

9. RÄTT ATT KONTROLERA UPPGIFTER OCH RÄTT ATT BEGÄR KORRIGERING AV INFORMATION

Varje person i registret har rätt att kontrollera informationen som är lagrad i registret och begära korrigering av felaktig information eller komplettering av ofullständig information. Om en person vill kontrollera de lagrade uppgifterna om honom eller henne eller begära en korrigering måste begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige be den sökande att bevisa sin identitet. Den registeransvarige kommer att svara på kundens förfrågan inom den tidsram som anges i EU: s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

10. ÖVRIGA RÄTTIGHETER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

En person i registret har rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter tas bort från registret (”rätt att glömmas bort”). Den registrerade har också andra rättigheter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning, såsom begränsningar för behandling av personuppgifter i vissa situationer. Förfrågningar måste skickas skriftligen till den registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige be den sökande att bevisa sin identitet. Den registeransvarige kommer att svara på kunden inom den tidsram som anges i EU: s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).